AKTUALITY

Pozvánka na Šibřinky 2023
Pozvánka na cvičení pro děti

FOTBAL PRO RADOST (děti 7-10 let)

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA

Pozvánka na valnou hromadu TJ Sokol Praha - Krč

Z rozhodnutí výboru TJ se uskuteční valná hromada

Tělocvičné jednoty Sokol Praha- Krč

v pondělí 9.května 2022, od 18.00 hodin, v hlavním sále sokolovny.

Program : 

 1. Zahájení
 2. Schválení programu, jednacího a volebního řádu
 3. Volba komisí – mandátová, návrhová, volební,
 4. Zpráva výboru jednoty o činnosti a hospodaření TJ za rok 2021
 5. Plán činnosti a rozpočet na rok 2022
 6. Zpráva kontrolní komise za r. 2021 (účetní uzávěrka a inventura)
 7. Diskuse k bodu 4) a 5)
 8. Hlasování o bodu 4) a 5)
 9.  Zprávy zástupců jednotlivých oddílů
 10.  Představení nového znění stanov
 11.  Diskuze
 12. Hlasování o předloženém znění stanov
 13.  Usnesení a závěr

 

Účast na valné hromadě stanovil výbor TJ formou delegátů podle zkušeností z minulé VH. Polovina členů TJ tvoří dětské oddíly a proto výbor stanovil klíč pro volbu delegátů takto: na 10 zletilých členů oddílu 1 delegát, na 20 členů dětských oddílů 1 zletilý delegát (zaokrouhlením nahoru). Tajemník podle evidence členské základny oznámí vedoucím oddílů počet delegátů. Každý vedoucí oddílu musí, nejpozději 5 dnů před VH, písemně oznámit tajemníkovi svého delegáta. 

Zástupci jednotlivých oddílů si připraví písemnou zprávu o činnosti tak, aby ji bylo možno přiložit k zápisu, mluvené slovo pak bude v rozsahu do pěti minut.

 

V Praze dne 25.4.2022

Ing. Pavel Steinbauer, v.r. - starosta TJ Sokol Praha - Krč                                                      

TJ Sokol Praha-Krč vás zve na "Den sportu pro Ukrajinu"

Akce je primárně určena pro rodiny válečných uprchlíků z Ukrajiny, kterým chceme alespoň na chvíli a alespoň trochu ulevit od jejich starostí a stresu. Ale budeme moc rádi, pokud k nám dorazíte i vy se svými dětmi, přivítat nové sousedy u nás v Praze, trochu je poznat a třeba i navázat nová přátelství.

Zároveň bude na místě možnost finančně přispět na další pomoc, nebo se rovnou s někým domluvit, co by konkrétně potřebovali.

Budete-li chtít, můžete s sebou vzít nějaký vlastní kulinářský výtvor či jiný příspěvek k občerstvení nebo nějaké menší hračky (oblečení či drogerii prosíme raději naslepo ne).

Těšíme se v sobotu 12. března od 9 hodin v areálu TJ Sokol Praha-Krč.

FB událost: https://www.facebook.com/events/666976734450164 

Neváhejte pozvánku na akci šířit dál mezi své známé, nebo pokud máte kontakty na Ukrajinské rodiny či dobrovolníky, kteří jim pomáhají.

Pokud byste chtěli sami pomoct s organizací či propagací, ozvěte se na 721 302 700 (Alois Sečkár)

Letáky k šíření:

CZ - https://drive.google.com/file/d/1h-qLBPSm4FK8IUgAYF6FbWRH6FE3idI1/view?usp=sharing

UA - https://drive.google.com/file/d/1Fv1f4TMvY8gUHVyUc6Ztxvezm5YAgWsM/view?usp=sharing

SOKOL

Historie

Tělocvičná jednota Sokol Praha-Krč je zapsaným spolkem s právní subjektivitou. Jejím posláním je organizovat tělesnou výchovu, sport, kulturní a společenské akce a spolupracovat s dalšími sokolskými, tělovýchovnými, sportovními a jinými organizacemi.

TJ má bohatou historii. Už od svého založení v r. 1893 se nezaměřovala pouze na cvičení, ale pořádala nejrůznější zábavy, plesy, výlety a vycházky. Provozovala nádherné lesní divadlo a biograf Edison, hrála loutkové divadlo, podporovala sokolskou jednotu v sudetské oblasti. V jednotě byly a skutečně pracovaly oddíly a odbory pořadatelský, vzdělavatelský, divadelní, biografický, trubačský, menšinový, staré gardy, věrných sester, volejbalový, basketbalový, lyžování, stolního tenisu, výletní, tábornický, pěvecký.

V roce 1938 měl správní sbor TJ 26 členů a cvičitelský sbor 23 členů. Po komunistickém převratu v r.1948 byla řada činovníků a cvičitelů z TJ vyloučena a TJ začleněna do Československého svazu tělesné výchovy. Činnost Sokola se pozvolna přesouvala od cvičení na nářadí ke sportům. Hrál se závodně nebo rekreačně volejbal, basketbal, stolní tenis, fotbal a hokej. Později se pod hlavičkou TJ hrála ženská kopaná, softball a baseball, cvičili kulturisté, zakázaní skauti měli za totality pod názvem Turistický oddíl mládeže azyl v sokolovně. Ze sportovců vynikali zejména stolní tenisté hrající svého času 2. ligu, volejbalisté, kteří v r. 1949 hráli úspěšně proti národním mužstvům Maďarska a Holandska, volejbalistky hrající 1. ligu a skibobisté, kteří byli vícekrát přeborníky republiky. Velmi silný lyžařský oddíl pořádal jeden rok mistrovství ČSR a přebor ČSR ve sjezdových disciplinách ve Špindlerově Mlýně. Od r.1961 se hraje každoročně volejbalový turnaj Memoriál Jana Motyčky. Každý rok pořádá TJ pro své členy a veřejnost sportovní soutěže, mikulášskou taneční zábavu a maškarní taneční zábavu zvanou šibřinky. V r. 2013 oslavila TJ 120. výročí svého založení.

Sportoviště

TJ má vlastní sokolovnu s přiléhajícím parkovištěm a venkovní sportovní areál. Sokolovna má tělocvičnu pro rozmanitá cvičení a rekreační hraní volejbalu a košíkové. Umožňuje také trénink nohejbalu a sálovou kopanou..

V menší tělocvičně se cvičí a hraje stolní tenis. K dispozici je další tenisový stůl umístěný na pódiu.

Venkovní sportovní areál nabízí dva antukové kurty na volejbal s možností využití pro nohejbal a dva antukové dvorce na tenis. Pro výuku tenisu slouží asfaltobetonový kurt, který má i cvičnou stěnu.

Celý areál je obklopen zelení. Sportovci nebo návštěvníci mohou posedět a přihlížet dění ze zahrádky pod mohutnými kaštany. Občerstvení a sociální zařízení jsou k dispozici.

CENÍK

Platné ceníky jednotlivých sportovišť - aktualizováno 2022

REZERVACE

Rezervace

V kalendáři si ověřtě, zda je Vámi vybrané sportoviště k dispozici. Klikněte na tlačítko rezervovat a vyplňte požadované informace. Pro ověření rezervace Vás bude kontaktovat tajemník.

REZERVOVAT

Vol/Noh_4 Vol/Noh_3 Tenis Velká tělocvična Malá tělocvična Vol/noh_1 Vol/Noh_2 Betonový kurt

KONTAKTY

  Adresa: Za Obecním úřadem 354/7
  Tajemník: +420 604 197 727
  Starosta: +420 602 234 616
  Mail: tajemnik@tjsokolprahakrc.cz
  IČO: 00552585, DIČ: CZ00552585
  Mapa: maps.google
TJ. SOKOL PRAHA KRČ | 2016-2020