AKTUALITY

SOKOL

Historie

Tělocvičná jednota Sokol Praha-Krč je zapsaným spolkem s právní subjektivitou. Jejím posláním je organizovat tělesnou výchovu, sport, kulturní a společenské akce a spolupracovat s dalšími sokolskými, tělovýchovnými, sportovními a jinými organizacemi.

TJ má bohatou historii. Už od svého založení v r. 1893 se nezaměřovala pouze na cvičení, ale pořádala nejrůznější zábavy, plesy, výlety a vycházky. Provozovala nádherné lesní divadlo a biograf Edison, hrála loutkové divadlo, podporovala sokolskou jednotu v sudetské oblasti. V jednotě byly a skutečně pracovaly oddíly a odbory pořadatelský, vzdělavatelský, divadelní, biografický, trubačský, menšinový, staré gardy, věrných sester, volejbalový, basketbalový, lyžování, stolního tenisu, výletní, tábornický, pěvecký.

V roce 1938 měl správní sbor TJ 26 členů a cvičitelský sbor 23 členů. Po komunistickém převratu v r.1948 byla řada činovníků a cvičitelů z TJ vyloučena a TJ začleněna do Československého svazu tělesné výchovy. Činnost Sokola se pozvolna přesouvala od cvičení na nářadí ke sportům. Hrál se závodně nebo rekreačně volejbal, basketbal, stolní tenis, fotbal a hokej. Později se pod hlavičkou TJ hrála ženská kopaná, softball a baseball, cvičili kulturisté, zakázaní skauti měli za totality pod názvem Turistický oddíl mládeže azyl v sokolovně. Ze sportovců vynikali zejména stolní tenisté hrající svého času 2. ligu, volejbalisté, kteří v r. 1949 hráli úspěšně proti národním mužstvům Maďarska a Holandska, volejbalistky hrající 1. ligu a skibobisté, kteří byli vícekrát přeborníky republiky. Velmi silný lyžařský oddíl pořádal jeden rok mistrovství ČSR a přebor ČSR ve sjezdových disciplinách ve Špindlerově Mlýně. Od r.1961 se hraje každoročně volejbalový turnaj Memoriál Jana Motyčky. Každý rok pořádá TJ pro své členy a veřejnost sportovní soutěže, mikulášskou taneční zábavu a maškarní taneční zábavu zvanou šibřinky. V r. 2013 oslavila TJ 120. výročí svého založení.

Sportoviště

TJ má vlastní sokolovnu s přiléhajícím parkovištěm a venkovní sportovní areál. Sokolovna má tělocvičnu pro rozmanitá cvičení a rekreační hraní volejbalu a košíkové. Umožňuje také trénink nohejbalu a sálovou kopanou..

V menší tělocvičně se cvičí a hraje stolní tenis. K dispozici je další tenisový stůl umístěný na pódiu.

Venkovní sportovní areál nabízí dva antukové kurty na volejbal s možností využití pro nohejbal a dva antukové dvorce na tenis. Pro výuku tenisu slouží asfaltobetonový kurt, který má i cvičnou stěnu.

Celý areál je obklopen zelení. Sportovci nebo návštěvníci mohou posedět a přihlížet dění ze zahrádky pod mohutnými kaštany. Občerstvení a sociální zařízení jsou k dispozici.

CENÍK

Ceníky jednotlivých sportovišť platné od 4. 3. 2019

REZERVACE

Rezervace

V kalendáři si ověřtě, zda je Vámi vybrané sportoviště k dispozici. Klikněte na tlačítko rezervovat a vyplňte požadované informace. Pro ověření rezervace Vás bude kontaktovat tajemník.

REZERVOVAT

Tenis_1 Tenis_2 Velká tělocvična Malá tělocvična Vol/noh_1 Vol/Noh_2 Betonový kurt

KONTAKTY

  Adresa: Za Obecním úřadem 354/7
  Tajemník: +420 702 032 925
  Starosta: +420 602 234 616
  Mail: tajemnik@tjsokolprahakrc.cz
  IČO: 00552585, DIČ: CZ00552585
  Mapa: maps.google
TJ. SOKOL PRAHA KRČ | 2016